dron pływający w porcie Gdynia

Drony kojarzą się głównie z latającymi systemami bezzałogowymi. Tymczasem są drony, które latają, takie które pływają, a także systemy podwodne. W Porcie Gdynia zakończyła się właśnie dwuletnia część projektu badawczo-rozwojowego z wykorzystaniem dronów pływajacych. Weryfikowano ich zastosowanie do badań portowych akwenów.

Dron pływający, przedmiot badań

Projekt „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”, prowadzony był od 2021 roku. W ramach badań przeprowadzono siedem sesji badawczych. Wykorzystano do tego celu zdalnie sterowany dron pływający. Jego zadaniem było pobieranie próbek wod, a także osadów dennych. Ponadto urządzenie wykonywało pomiary barymetryczne i badania sonarowe dna morskiego.

dron pływający w porcie Gdynia
Foto: GospodarkaMorska.pl

Pierwsze wyniki projektu

Na podstawie danych i próbek zebranych przez dron pływający, opracowany został profil fizyko-chemiczny wód portowych. Celem projektu był potwierdzenie, czy przy tego typu zadaniach możliwe i efektywne jest wykorzystanie tego typu jednoski bezzałogowej. Do tej pory, badani tego typu prowadzone były przez jednostki załogowe. Projekt trwał będzie do roku 2024.

Inicjatorzy badania chcą wykazać, że batymetria prowadzona za pomocą drona jest tak samo precyzyjna, a bardziej efektywna niż ta wykonywana przez jednostki załogowe.

Program badań za pomocą dronów pływających

Projekt realizowany jest w ramach programu POLNOR 2019 Call. Został on ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W zespole projektowym pracują eksperci i naukowcy i szerokich specjalizacjach i doświadczeniu.

Liderem powstałego konsorcjum jest Port Gdynia. Pozostali partnerzy to Politechnika Gdańska, Norwegian Institute of Water Research, Uniwersytet Morski w Gdyni i firma Miros AS.

Z dużym zainteresowaniem będziemy przyglądać się kolejnym efektom działań grupy projektowej.

(informacja dzięki uprzejmości www.drontech-poland.com )

Warszawa 14 kwietnia 2023

Zarząd Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 000068720, zaprasza swoich członków na Walne Zgromadzenie,

które odbędzie się:

w dniu 14 kwietnia 2023 r., o godz. 11:00, w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, Warszawa,

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia godz. 11.00
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Podsumowanie dotychczasowej działalności Izby;
  5. Podjęcie uchwał min.: zatwierdzenia bilansów, składu członków zarządu, wysokości składek członkowskich, innych.
  6. Omówienie spraw bieżących;
  7. Omówienie planów na najbliższe miesiące;
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia godz. 14.00
drony na tle mapy Ukrainy

Drony na wschód!
Kiedy sytuacja na Ukrainie już się uspokoi, będzie trzeba udokumentować wszystkie zniszczenia wojenne dokonane przez najeźdźcę. W tym celu będzie potrzeba wielu dronów do tego zadania. Nawet takich zwykłych, które robią tylko zdjęcia i video.

Czytaj dalej
dron bayraktar w hali targowej

Uczestniczyliśmy w Targach SAHA EXPO

Nasz przedstawiciel uczestniczył w targach SAHA EXPO w Istambule, gdzie nawiązał współpracę z Tureckim Klastrem Przemysłu Lotniczego. Już w niedługim czasie dojdzie do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy naszą Izba a Klastrem z Turcji.

Jednym z wystawców była firma BAYRAKTAR, która produkuje drony wojskowe TB2.

Polska zakupiła 24 takie zestawy.

GRUPA ROBOCZA DS. BEZPIECZEŃSTWA DRONOWEGO W RZĄDOWYM CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powstała grupa robocza ds. bezpieczeństwa dronowego. Zadaniem grupy jest wypracowanie metodologii i standardów skierowanych dla instytucji i firm w zakresie ochrony przed potencjalnymi incydentami związanymi z technologia drogowa. W pracach biorą udział przedstawiciele PAŻP, ULC, Ministerstwa Infrastruktury oraz naszej Izby.