Smart Farming

Inteligentne rolnictwo: wprowadzanie innowacji technologicznych w rolnictwie wymaga innowacyjnej konceptualizacji i zarządzania wieloma zasobami w świetle coraz bardziej dostępnych danych. Przedstawiono przykład innowacyjnej metodologii i kryteriów zdolnych do organizowania danych i wykorzystywania takich informacji w celu optymalizacji wykorzystania technologii i zasobów pierwotnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

Koncepcja rolnictwa precyzyjnego, rozumianego jako zarządzanie uprawami w zależności od lokalizacji, jest ostatnio kojarzona z koncepcją inteligentnego rolnictwa. Inteligentny” system pozwala na otwartą, integrującą, systematyczną, inter- i transdyscyplinarną wizję systemu.

Koncepcja „smart” zastosowana w rolnictwie obejmuje wykorzystanie nowych technologii cyfrowych i high-tech oraz stworzenie lokalnej społeczności, w której te technologie mają znaczenie. Innowacja, rozumiana jako nowy pomysł lub metoda, jest kamieniem węgielnym inteligentnego rolnictwa. Nowe formy innowacji obejmują wszystkie wymiary cyklu produkcji rolnej, wzdłuż całego łańcucha wartości. Innowacje te dotyczą zarówno zarządzania uprawami, środkami produkcji i zasobami, jak i organizacji, marketingu i dystrybucji. Nowe technologie, takie jak czujniki, systemy wspomagania decyzji (DSS), automatyzacja i robotyka, gromadzenie danych, identyfikowalność i blockchain są dostępne dla rolników w celu wspierania i zwiększania wydajności.

Jednakże, istnieją pewne trudności w przyjmowaniu rozwiązań PA i inteligentnego rolnictwa. Przeszkody te można podsumować w dwóch głównych punktach. Po pierwsze, brakuje informacji na temat korzyści płynących z zastosowania inteligentnego rolnictwa zamiast tradycyjnego sposobu produkcji[1], ponieważ korzyści te nie są dostrzegane . Po drugie, znaczna ilość technologii i gromadzenia danych niezbędnych w inteligentnym rolnictwie może być trudna do opanowania.

Z tych powodów stworzono ramy referencyjne. Celem tych ram jest zaproponowanie metodologii dla rolników, ekspertów i innych podmiotów sektora rolniczego. Metodologia ta pozwala na zorientowanie się na wiele możliwości wyboru oferowanych przez rolnictwo precyzyjne i inteligentne rolnictwo, aby znaleźć najlepszy wybór i rozwiązanie przedsiębiorcze i technologiczne.