Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby – 24.06.2024 r.

Walne zgromadzenie PISB - 24.06.2024

W dniu 24.06.2024 r. w siedzibie Izby odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Zostały podjęte kluczowe uchwały a zarząd poprzedniej kadencji podsumował miniony rok działań.

Prezes Zarządu mijającej kadencji – Robert Fintak – podsumował działania Izby w minionym roku 2023-2024 oraz – wraz z Justyną Siekierczak (Członek Zarządu) – przedstawił listę planowanych działań, natomiast Mariusz Naumienko (Członek Zarządu), przedstawił sprawozdanie finansowe za 2023-2024.

Zostały podjęte m.in. uchwały w sprawie nowych składek, uchwała o rozszerzeniu zarządu o czwartą osobę oraz wybór nowego składu zarządu.

W tajnym głosowaniu obecnych na zgromadzeniu członków Izby oraz ich pełnomocników wybrany został zarząd na kolejne dwa lata 2024-2026, w składzie:

  • Robert Fintak
  • Justyna Siekierczak
  • Mariusz Naumienko
  • Radosław Zych

Bardziej szczegółowe sprawozdanie z walnego zgromadzenia Izby jest dostępne do wglądu dla członków PISB. Dziękujemy za obecność na zgromadzeniu i poświęcony czas.

Walne zgromadzenie PISB - 24.06.2024
Walne zgromadzenie PISB - 24.06.2024
Walne zgromadzenie PISB - 24.06.2024
Walne zgromadzenie PISB - 24.06.2024
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *