Wprowadzone przez Mariusz Naumienko

,

Walne Zgromadzenie

Warszawa 14 kwietnia 2023 Zarząd Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 000068720, zaprasza swoich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się: w dniu 14 kwietnia 2023 r., o godz. 11:00, w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, Warszawa, Proponowany porządek obrad: