Zwiększaj z nami konkurencyjność polskiej branży systemów bezzałogowych

O NAS

Pracujemy z całym naszym entuzjazmem i z innowacyjnym podejściem, aby zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu bezzałogowego, włączając w to firmy z sektora MŚP, poprzez rozwijanie innowacyjnych projektów i wspieranie dynamiki naszych członków. Jednym z celów naszej działalności jest również nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, dzięki którym będziemy wspierać integrację naszych członków na rynkach lokalnych i globalnych.

Dynamiczny postęp technologiczny pojazdów autonomicznych – w tym bezzałogowych statków powietrznych (dronów) – staje się faktem. Potencjał tej dziedziny jest ogromny i wieloaspektowy, a jego wykorzystanie może wpłynąć pozytywnie na zmianę otaczającej nas rzeczywistości. Szacuje się, że do 2022 światowy rynek dronów osiągnie wartość ponad 21 miliardów dolarów. Polska, dzięki dużemu potencjałowi intelektualnemu, przedsiębiorczości i inicjatywie wykazywanej przez podmioty branży dronowej, jak również przychylności przedstawicieli władzy publicznej, może uczynić rynek pojazdów autonomicznych jednym z istotnych bodźców rozwoju gospodarczego.

Doceniając znaczenie oraz potrzebę rozwoju rynku dronów w Polsce PISB widzi konieczność podjęcia działań zmierzających do: – identyfikacji istotnych dla branży obszarów regulacji oraz barier prawnych w rozwoju rynku dronów w Polsce; – opracowania i wdrożenia stosownych przepisów prawa; – wyznaczania standardów działalności rynkowej – stworzenia kodeksu dobrych praktyk; – wykorzystania istniejących oraz proponowania nowych mechanizmów finansowania i wspierania przedsięwzięć dotyczących pojazdów autonomicznych; – edukacji społeczeństwa w zakresie możliwości jakie stwarza rozwój branży pojazdów autonomicznych w Polsce

CZŁONKOWIE I PARTNERZY

logo Iwing
logo Flytronic
logo Novelty RPAS
logo UVR
logo Pentacomp
logo Aeromind
logo Spartaqs
logo Terra Hexen
Part Group logo

Naszym celem jest prowadzenie działań na rzecz poprawy otoczenia regulacyjnego oraz warunków organizacyjnych rynku systemów bezzałogowych w celu pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego i technologicznego sektora.

NASZE PROJEKTY

W tym dziale znajdziecie różnego typu projekty, w których uczestniczy lub zamierza uczestniczyć nasz Izba. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Ministerstwem Infrastruktury czy innymi organizacjami samorządu gospodarczego.

Rolnictwo precyzyjne - schemat

Smart Farming

W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat przemysł rolniczy stanie się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

ONZ przewiduje, że do 2050 roku liczba ludności na świecie osiągnie 9,7 miliarda, co spowoduje wzrost globalnej produkcji rolnej o 69% w latach 2010-2050. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, rolnicy i firmy rolnicze zwracają się ku Internetowi Rzeczy, aby uzyskać analitykę i większe możliwości produkcyjne.

Innowacje technologiczne w rolnictwie nie są niczym nowym. Ręczne narzędzia były standardem setki lat temu, a następnie rewolucja przemysłowa przyniosła odziarniarkę do bawełny. Lata 1800 przyniosły elewatory zbożowe, nawozy chemiczne i pierwszy traktor napędzany gazem. XX wieku, kiedy to rolnicy zaczęli używać satelitów do planowania swojej pracy.

IoT ma przenieść przyszłość rolnictwa na wyższy poziom. Inteligentne rolnictwo już teraz staje się coraz bardziej powszechne wśród rolników, a zaawansowane technologicznie gospodarstwa szybko stają się standardem dzięki dronom rolniczym i czujnikom.

Inspekcje wiatraków

Wieże turbin wiatrowych i łopaty wirnika są narażone na kaprysy pogody. Inspekcja dronem zapewnia wizualny lub termograficzny obraz stanu komponentów.

Korzyści z inspekcji dronem
Grad, śnieg, błyskawice, deszcz, sól i pył to tylko niektóre z rzeczy, które muszą wytrzymać komponenty turbin wiatrowych. Korzystanie z naszego rozwiązania do inspekcji dronem w celu wizualnej kontroli turbin wiatrowych na lądzie i na morzu zapewnia korzyści, takie jak:

– bezpieczne środowisko pracy
– skrócenie czasu przestoju
– wysokiej jakości obrazy i wideo
– dostęp do inaczej niedostępnych obszarów
– dynamiczne pomiary
– planowanie konserwacji zapobiegawczej.

Inspekcja dronem to opłacalna i wydajna metoda inspekcji w porównaniu z tradycyjną telefotografią lub innymi ręcznymi metodami inspekcji. Dzięki rozwiązaniu do inspekcji dronem można uzyskać zarówno wizualne, jak i termiczne obrazy turbin wiatrowych w celu przeprowadzenia analizy i oceny stanu łopat wirnika na miejscu.

NEWS

Najnowsze informacje dotyczące branży systemów bezzałogowych, firm, regulacji prawnych, ofert, przetargów, z Polski jak również całego świata.

dron pływający w porcie Gdynia

Wykorzystanie dronów do badań portowych akwenów

Drony kojarzą się głównie z latającymi systemami bezzałogowymi. Tymczasem są drony, które latają, takie które pływają, a także systemy podwodne. W Porcie Gdynia zakończyła się właśnie dwuletnia część projektu badawczo-rozwojowego…

Walne Zgromadzenie

,
Warszawa 14 kwietnia 2023 Zarząd Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 000068720, zaprasza swoich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się: w dniu 14 kwietnia 2023…
drony na tle mapy Ukrainy

Drony na Wschód!

Drony na wschód!Kiedy sytuacja na Ukrainie już się uspokoi, będzie trzeba udokumentować wszystkie zniszczenia wojenne dokonane przez najeźdźcę. W tym celu będzie potrzeba wielu dronów do tego zadania. Nawet takich zwykłych,…
dron bayraktar w hali targowej

Udział PISB w Targach SAHA EXPO w Turcji

Uczestniczyliśmy w Targach SAHA EXPO Nasz przedstawiciel uczestniczył w targach SAHA EXPO w Istambule, gdzie nawiązał współpracę z Tureckim Klastrem Przemysłu Lotniczego. Już w niedługim czasie dojdzie do podpisania porozumienia…

KONTAKT

Będzie nam niezmiernie miło jeżeli skontaktujesz się z nami. Zapraszamy!

info@pisb.pl

ATRIUM CENTRUM

Warszawa 00-867 ul. Jana Pawła II 27