Spotkanie robocze PISB z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ubiegłym tygodniu Zarząd Izby odbył kolejne robocze spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dronów do oprysku i ich dopuszczenia do użytku na równi z innymi maszynami opryskowymi.

Spotkania PISB z przedstawicielami Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają na celu doprowadzenie do pierwszych badań terenowych wykonanych przez wyznaczone instytuty naukowo-badawcze. Badania mają wykazać poziom skuteczności oprysków przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Do pomocy w realizacji tego celu zaoferowali się członkowie Izby: Dilectro, AgriSky, Agrodron i aeroMind – firmy, które zdecydowały się non-profit wspomóc badania poprzez dostarczenie instytutom systemów BSP. Z góry dziękujemy za poświęcenie swojego czasu i zasobów na ten cel.

Od wyników wyżej wspomnianych badań będą zależały dalsze decyzje ministerstwa. Już na jesień br. zaplanowane jest kolejne spotkanie podsumowujące badania i to wtedy zapadną kluczowe ustalenia. Jeśli wyniki będą pozytywne i wykażą skuteczność oprysków z użyciem BSP – drony zostaną uznane formalnie za równorzędne do obecnych urządzeń opryskowych i dostaną zielone światło na ich stosowanie.

Ponadto na ostatnim spotkaniu zaproponowano zaproszenie Instytutu Badawczego Leśnictwa do grupy roboczej w MRiRW w zakresie wykorzystania dronów w leśnictwie.

Młyny Ministerstwa i Instytutów „mielą wolno”, ale małymi krokami Izba posuwa ten temat do przodu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *