IV Ogólnopolski Warsztaty - reagowanie na zamachy - 11-12.06.2024 r.

Rozpoczęły się zapisy do udziału w IV Ogólnopolskich Warsztatach z reagowania na zamachy – „Przygotowanie do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”, które odbędą się w dniach 11-12 czerwca w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni koło Warszawy. Polska Izba Systemów Bezzałogowych objęła patronat nad tym wydarzeniem.

Czytaj dalej
Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych - WAT

Wojskowa Akademia Techniczna otwiera studia podyplomowe na kierunku „Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych”. Dwóch członków Izby – Akademia UAV i Terra Hexen są współtwórcami oraz współprowadzącymi zajęcia na tym kierunku. Polska Izba Systemów Bezzałogowych objęła studia swoim patronatem honorowym.

Czytaj dalej
I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych - „W poszukiwaniu innowacji i dobrych praktyk” - 23-25.04.2025

W ramach odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń Securex odbył się I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych – „W poszukiwaniu innowacji i dobrych praktyk”. Polska Izba Systemów Bezzałogowych była partnerem organizacyjno-merytorycznym tego wydarzenia.

Czytaj dalej

W dniach 9-10 kwietnia 2024r., na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się II Kongres Antyterrorystyczny. W tym roku, dyskusje toczyły się w formule międzynarodowej, z aktywną partycypacją ekspertów NATO, instytucji związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz przedstawicieli rządu i administracji lokalnej.

Kongres zgromadził setki uczestników ośrodków naukowych i eksperckich, instytucji bezpieczeństwa, sektora ochrony i zabezpieczeń technicznych, a także obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

PISB podczas kongresu antyterrorystycznego
II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny

Przedstawiciel Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych przeprowadził prezentację pt.: „Wykorzystanie systemów bezzałogowych w potencjalnych atakach terrorystycznych na infrastrukturę krytyczną”.

Izba pełniła także rolę Merytorycznego Partnera Kongresu.

Kongres Antyterrorystyczny
Przedstawiciel PISB – Robert Fintak

Zapraszamy do kontaktu!

Polska Izba Systemów Bezzałogowych

dron spectre solution

14 listopada 2023r. w Tbilisi, polski producent dronów – Spectre Solutions, Gruziński Uniwersytet Lotniczy oraz gruzińska firma promująca innowacje – December 32 podpisali porozumienie w sprawie współpracy. Wspólnym celem jest rozwinięcie cywilnego sektora bezzałogowych systemów latających (UAS) na terenie Gruzji. Plan przewiduje utworzenie 300 nowych miejsc pracy.

„Zdecydowaliśmy się na wejście na rynek gruziński, widząc potencjał w zakresie dostępu do zasobów i dużą chęć współpracy. Coraz szersze wysiłki Unii Europejskiej, wsparcie i inicjatywy rządowe oraz geopolityczna, strategiczna lokalizacja umożliwiająca dostęp do rynków światowych sprawiają, że Gruzja jest dla nas rynkiem kluczowym” – wyjaśnia Sebastian Konkol ze Spectre Solutions.

W trakcie wydarzenia zaprezentowany był egzemplarz dron a Spectre 1, zaprojektowanego i wyprodukowanego przez firmę Spectre Solutions w Polsce.

dron spectre solutions
dron Spectre Solutions

Przedmiot porozumienia

Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do wspólnego opracowania rozwiązań, które utorują drogę do integracji dronów z sektorem usług publicznych w Gruzji. Wspólna wizja zakłada rozmieszczenie wszechstronnych dronów do pionowego startu i lądowania (VTOL) na terenie całego kraju w celu efektywniejszego wykonywania różnych misji użyteczności publicznej, tj. poszukiwań i ratownictwa, reagowania na katastrofy, inspekcji linii energetycznych i dostaw medycznych Taki system ma być mniej kosztownym uzupełnieniem floty helikopterów.

Sygnatariusze porozumienia
sygnatariusze porozumienia

Sygnatariusze porozumienia


Spectre Solutions

Polski producent dronów, który na przestrzeni ostatnich 10 lat opracował
dojrzałą platformę do pionowego startu i lądowania (VTOL) o zasięgu lotu 140 km.

December 32

Firma, która łączy rynki wschodnie i zachodnie, a jej celem jest wprowadzanie
innowacyjnych technologii do Gruzji i stymulowanie lokalnego ekosystemu innowacji.

Gruziński Uniwersytet Lotniczy

Jedyna wyższa uczelnia w Gruzji, która od 1992 roku kształci zawodowych lotników w zakresie szkolenia pilotów, inżynierii i zarządzania transportem lotniczym.