Inspektor Bezpieczeństwa BSP – studia na WAT pod patronatem PISB

,
Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych - WAT

Wojskowa Akademia Techniczna otwiera studia podyplomowe na kierunku „Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych”. Dwóch członków Izby – Akademia UAV i Terra Hexen są współtwórcami oraz współprowadzącymi zajęcia na tym kierunku. Polska Izba Systemów Bezzałogowych objęła studia swoim patronatem honorowym.

Od nowego roku akademickiego (10/2024) na Wojskowej Akademii Technicznej rusza nowy kierunek studiów podyplomowych: „Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych”. Termin realizacji to październik 2024 – czerwiec 2025, w trybie niestacjonarnym (sobota-niedzielna) łącznie w wymiarze 200 godzin lekcyjnych.

Studia organizowane są przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT przy współpracy z Wydziałem Elektroniki WAT, Akademią UAV oraz Terra Hexen – dwoma członkami naszej Izby.

Głównym celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wyzwań wynikających z powszechnego zastosowania BSP, w tym również opracowanie polityki, praktyki i procedur bezpieczeństwa w zakresie systemów bezzałogowych w szczególności w organach administracji publicznej, instytucjach oraz podmiotach gospodarczych.

Dodatkowym celem jest przygotowanie absolwenta do sprawowania nowej funkcji – Inspektora Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych w zakresie analizowania, planowania oraz wdrażania procedur w obszarze bezpieczeństwa w przypadku użycia BSP.

Program studiów

Program studiów zapewnia obszerny zasób wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w tym obejmuje przeciwdziałanie próbom wrogiego użycia BSP. Obejmuje m.in.

 1. Regulacje prawne dla BSP w obszarze cywilnym i wojskowym
 2. Metody oceny ryzyka dla organizacji, wynikające z wrogiego i nieuprawnionego użycia BSP
 3. Analiza i cena ryzyka wykonywanych lotów
 4. Symulator lotów BSP, trenażer laserowy
 5. Techniki i Dokumentacja Operacyjna w Lotach BSP
 6. Wykonywanie lotów w zasięgu (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS)
 7. Organizacja polityki bezpieczeństwa podmiotu w zakresie systemów BSP
 8. Detekcja i neutralizacja BSP

Absolwenci nowego kierunki studiów podyplomowych „Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych” po ich ukończeniu otrzymają:

 • Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat kompetencji pilota BSP w zakresie teoretycznym
 • Certyfikat podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania lotów BSP

Dla kogo jest nowy kierunek?

Adresatami studiów podyplomowych na WAT „Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych” są:

 • pracownicy zaangażowani i odpowiedzialni za bezpieczeństwo i ochronę – w szczególności infrastruktury krytycznej (m.in. lotniska, zakłady energetyczne, kopalnie, petrochemie, gazoporty, huby gazownicze, porty morskie, wodociągi, oczyszczalnie, serwerownie, punkty telekomunikacyjne, zakłady karne, budynki rządowe specjalnego przeznaczenia itp.);
 • pracownicy organów administracji rządowej odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa ludności;
 • przedsiębiorstwa odpowiedzialne za utrzymanie systemów infrastruktury;
 • podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości działania administracji;
 • innych podmiotów realizujący zadania związane z bezpieczeństwem państwa (np. monitoring miast, odkażanie przestrzeni publicznej);
 • absolwenci szkół wyższych oraz osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa.

Więcej na oficjalnej stronie wat.edu.pl.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *