Tag Archive for: studia podyplomowe

Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych - WAT

Wojskowa Akademia Techniczna otwiera studia podyplomowe na kierunku „Inspektor Bezpieczeństwa Bezzałogowych Systemów Powietrznych”. Dwóch członków Izby – Akademia UAV i Terra Hexen są współtwórcami oraz współprowadzącymi zajęcia na tym kierunku. Polska Izba Systemów Bezzałogowych objęła studia swoim patronatem honorowym.

Czytaj dalej