Droniada Future Forum – 24.05.2024 r. – siedziba Łukasiewicz – ILOT

Droniada Future Forum

W piątek 24.05.2024 r. w siedzibie Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie odbędzie się stacjonarna konferencja Droniada Future Forum, której współorganizatorem prócz samego Instytutu jest Fundacja Instytut Mikromakro – organizator konkursu technologicznego Droniada. Polska Izba Systemów Bezzałogowych będzie licznie reprezentowana na tym wydarzeniu przez zarząd a także innych członków Izby.

Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa to zwieńczenie cyklu seminariów online realizowanych w formule foresight dla czterech różnych branż wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne: logistyki i transportu, monitoringu i inspekcji, rolnictwa precyzyjnego oraz służb porządkowych i ratunkowych.

Organizatorzy wydarzenia wraz z zaproszonymi gośćmi i ekspertami podzielą się wiedzą o stanie rynku i scenariuszami przyszłości. Opowiedzą o realnych wyzwaniach rynku oraz możliwościach, które tkwią w jego rozwoju. Zostaną przeanalizowane trendy globalne w branży BSP a także omówione wspomniane foresight’y, które były tematami głównymi czterech seminariów zorganizowanych w ostatnim czasie przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Na Droniada Future Forum zaprezentują się również firmy wdrażające BSP w swojej działalności oraz przybliżona zostanie współpraca różnych podmiotów nakierowana na rozwiązanie określonych problemów biznesowych.

Trzy moduły konferencji

Konferencja będzie się składać z trzech modułów odnoszących się do różnych poziomów:

 • Co widać z 10 000 metrów? W pierwszej części omówione zostaną megatrendy globalne. Podczas międzynarodowego panelu zostaną omówione etapy rozwoju zaawansowanej mobilności powietrznej, czyli taksówek dronowych w miastach.
 • Co widać z 500 metrów? W drugiej części zostaną podsumowane foresighty dla 4 sektorów rynku BSP: transportu i logistyki; monitoringu, inspekcji i ochrony; rolnictwa precyzyjnego oraz służb ratunkowych i mundurowych (Search&Rescue).
 • Co widać ze 120 m? W ostatniej części omówione zostaną procedury i regulacje oraz dostęp do przestrzeni powietrznej, a więc jak wykonać konkretną misję dronową.

Wydarzenie będzie połączone z networkingiem. Odbędzie się wydarzenie matchmakingowe dla uczestników poszukujących partnerów do realizacji własnych projektów. Program Horyzont Europa zapewnia pokaźne finansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, jednak przeznacza je dla międzynarodowych konsorcjów.

Podczas wydarzenia zorganizowane zostaną 4 stoliki tematyczne, zgodnie z najważniejszymi gałęziami rozwoju sektora dronowego:

 • Logistyka i transport.
 • Monitoring i inspekcja.
 • Rolnictwo precyzyjne i ochrona środowiska.
 • Służby ratunkowe i porządkowe (Search and Rescue – SAR).

Organizatorem wydarzenia jest Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność” koordynowany przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. W ramach wsparcia dla przedsiębiorców oferuje indywidualne konsultacje dla zainteresowanych podmiotów, podczas których wspiera w doborze odpowiednich naborów i identyfikacji potencjalnych partnerów do projektu. Osoba do kontaktu: oskar.lubinski@ilot.lukasiewicz.gov.pl.

W ramach rejestracji na wydarzenie, uczestnicy będą mogli także zwiedzić unikalną bazę laboratoryjną Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Szczegóły dostępne będą po rejestracji, która zakończy się 22 maja 2024 roku.

Więcej informacji o konferencji Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa można znaleźć pod tym adresem. Ilość miejsc na konferencję jest ograniczona.

Zaproszeni eksperci

Organizatorzy zaprosili w roli prelegentów – ekspertów związanych z rynkiem dronowym, regulacjami, zarządzaniem przestrzenią powietrzną oraz przedstawicieli firm, które w poszczególnych branżach wdrażają rozwiązania biznesowe związane z technologiami bezzałogowymi.

Podczas Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wystąpią m.in.:

 • Paweł Stężycki, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa,
 • Magdalena Jaworska-Maćkowiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
 • Maciej Staszak, wiceprezes zarządu Emitel S.A.,
 • Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • Jerzy Godek, członek zarządu Emitel S.A.,
 • Andrzej Zieliński, Orange Innovation Poland, Ekspert R&D, Wydział Centrum Kompetencji Sztucznej,
 • Paweł Szymański, dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • Sławomir Trejda, naczelnik Wydziału Bezzałogowych Statków Powietrznych, Departament Lotnictwa, Ministerstwo Infrastruktury,
 • Grzegorz Trzeciak, dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • Beata Lubos, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej i Doskonałości Badawczej, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • Sebastian Babiarz, dyrektor ds. innowacji w przestrzeni powietrznej w Europie w DroneUp, współprezes GUTMA,
 • Oskar Lara Rapp, COO, CRISALION Mobility,
 • Nabil Hagag, DLR, Senior Advisor in Advance Air Mobility Institute,
 • Adrian Słowikowski, koordynator krajowy do spraw bezzałogowych statków powietrznych w Policji, Główny Sztab Policji KGP,
 • Rafał Łuczak, IT and Impementation Manager, ESA Logistika,
 • Justyna Siekierczak, prezes AeroMind, wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych,
 • Sergiusz Parszowski, prezes Zarządu Obserwatorium Bezpieczeństwa, właściciel Instin.pl,
 • Paweł Wójcik, Business Development Director, SkySnap,
 • Maciej Włodarczyk, kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych, Biuro Informatyki i Techniki, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
 • Anna Mazur, kierownik Jednostki Certyfikującej, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • Marcin Spiralski, kierownik Sekcji Usług Teledetekcyjnych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • Karol Rotchimmel, kierownik Sekcji Rozwoju Narzędzi Teledetekcyjnych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • Rafał Lipiński, kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Polska Spółka Gazownictwa,
 • Bartosz Dziugieł, starszy specjalista ds. badawczych Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • Michał Zawadzak, redaktor ,aczelny portalu Świat Dronów, sekretarz Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych,
 • Konrad Czarnecki, właściciel droniq.pl, właściciel dronywrolnictwie.pl.

Spotkanie poprowadzą: Elżbieta Mrozek z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz Sławomir Kosieliński,  prezes Fundacji Instytut Mikromakro.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *