Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych podczas targów Securex

,
I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych - „W poszukiwaniu innowacji i dobrych praktyk” - 23-25.04.2025

W ramach odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń Securex odbył się I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych – „W poszukiwaniu innowacji i dobrych praktyk”. Polska Izba Systemów Bezzałogowych była partnerem organizacyjno-merytorycznym tego wydarzenia.

I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych odbył się w dniach 23-25 kwietnia. Kongres stanowił przestrzeń do dialogu pomiędzy dostawcami rozwiązań i usług, projektantami, instalatorami i klientami końcowymi.

W czasie trzech dni obrad odbyło się kilka sesji tematycznych, debat oraz warsztatów praktycznych z obszaru zabezpieczeń technicznych oraz bezpieczeństwa fizycznego.

Jedną z debat była debata ekspercka pt. „Drony – szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektów”, której moderatorem był Jakub Sobek z Polskiej Izby Systemów Alarmowych, a wśród ekspertów znaleźli się: Przemysław Gmerek z firmy aeroMind (członek Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych), Adrian Drzycimski – DroneTech World Meeting, Zygmunt Rafał Trzaskowski – Hertz New Technologies, Paweł Śmiałek – Aircraft Design oraz Marcin Kożuszek – Safety Project.

Tematy poruszone podczas debaty dotyczącej dronów dotyczyły m.in. świadomości społecznej – czy jesteśmy jako społeczeństwo gotowi na powszechne wykorzystanie dronów w przestrzeni publicznej. Ponad to… czy drony mogą posłużyć do ataku terrorystycznego? W jaki sposób możemy się przed dronami „bronić” i czy jest to w ogóle możliwe? Czy prawo dronowe powinno być zmienione z racji skomplikowanych procedur narzuconych przez przepisy europejskie? Eksperci wskazywali także perspektywę dla rynku dronów za 10 lat: jak zmieni się używanie dronów, jakie rodzaje maszyn będą najpopularniejsze.

Ogólne wnioski z dyskusji były następujące: drony są już teraz powszechnie doceniane tak samo jak ich rola i użyteczność dla społeczeństwa. Niestety wciąż widoczne są braki wiedzy na temat możliwości bezzałogowców i dużego potencjału ich zastosowania już teraz chociażby w branży zabezpieczeń, której dotyczył kongres. Ponadto wniosek z dyskusji o prawie dronowym był jednoznaczny: regulacje (jak zwykle) nie nadążają za nowymi dronami. Istotne jest dla branży to jak daleko będziemy zostawać w tyle i jak bardzo niedostosowane lub zbyt restrykcyjne regulacje będą hamowały ogólny rozwój tego rynku.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *