Tag Archive for: walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie PISB - 24.06.2024

W dniu 24.06.2024 r. w siedzibie Izby odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Zostały podjęte kluczowe uchwały a zarząd poprzedniej kadencji podsumował miniony rok działań.

Czytaj dalej