Drony w straży pożarnej, metody wykorzystania

operator drona

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) stają się coraz bardziej popularnym narzędziem dla straży pożarnej na całym świecie. Stanowią one coraz większy potencjał w pomocy strażakom w ich codziennych operacjach ratowniczych.

Drony prawdopodobnie przyczynią się do dużych zmian w straży pożarnej. Pomimo rosnących przykładów sposobów ich wykorzystania przez straż pożarną, obecnie systemy bezzałogowe zasadniczo wykorzystywane są do monitorowania i nadzoru. W tym sensie drony oferują doskonałą okazję do oceny informacji ze znaczących incydentów i wydarzeń na dużą skalę, które mogą zapewnić dowódcy zdarzenia dodatkowe wsparcie w ocenie sytuacyji.

dron podczas imprezy droniada, lecący nad ziemią

Metody wykorzystania dronów przez straż pożarną

Działania poszukiwawcze

Działania poszukiwawcze, najczęściej prowadzone są na terenach leśnych, polach, nieużytkach, torfowiskach lub terenach bagnistych i ukierunkowane są na poszukiwanie osób. Rozpiętość i duża powierzchnia tych terenów powodują, że przeszukiwanie przez ratowników na ziemi wymaga czasu. Natomiast tereny bagniste ze względu na swój charakter nie pozwalają na bezpieczne działania naziemne. Dlatego w przypadku poszukiwań na wymienionych terenach drony okazują się idealnym narzędziem do poszukiwań.

Zdarzenia budowlane

Zdarzenia o charakterze budowlanym czyli zawalenia budynków, trzęsienia ziemi, itp. ze względu na możliwe niebezpieczeństwa spowodowane dalszym zawaleniem się obiektu lub niestabilnością gruntu, pozwalają na podobne zastosowanie dronów jak w przypadku działań poszukiwawczych.

Pożary

Ta kategoria zdarzeń również pozwala na wykorzystanie dronów, szczególnie do oceny sytuacji pożarowej oraz ciągłego nadzorowania działań. Należy jednak mieć na uwadze, że pożar może być w budynku lub na obszarze otwartym (lasy, składowiska), co może wpływać na specyfikę techniczną drona, który będzie odpowiedni do danego zastosowania.

Szkolenia do uprawnień dronowych

Zakup drona to jedno, ale legalne i bezpieczne wykorzystanie go w działaniach straży pożarnej wymaga odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Szkolenia z zakresu obsługi UAV umożliwiają nabywanie niezbędnych umiejętności i wiedzy.

Szkolenie NSTS-01

Szkolenie NSTS-01 to podstawowy kurs dla przyszłych operatorów dronów. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zasad bezpiecznego pilotowania UAV, przepisów prawnych oraz technicznych aspektów obsługi dronów.

Szkolenie NSTS-02

Szkolenie NSTS-02 to bardziej zaawansowany kurs, skierowany do osób, które już posiadają podstawowe umiejętności z zakresu obsługi dronów. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zaawansowanych technik pilotowania, planowania misji oraz zarządzania ryzykiem.

Szkolenie NSTS-06 Operator Drona Ratowniczego

Pakiet szkoleń NSTS-06 jest rozszerzony o szkolenie z zakresu Search And Rescue oraz Termowizji. Dzięki zdobyciu odpowiednich uprawnień możliwe są operacje ratunkowe przy wykorzystaniu najnowszych statków bezzałogowych.

operator drona

Podsumowanie

Jak widać, bezzałogowe statki powietrzne mają ogromny potencjał w kontekście działalności straży pożarnej. Drony mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności działań straży pożarnej, zarówno podczas działań ratowniczych, jak i prewencyjnych. Jednak, aby w pełni wykorzystać możliwości dronów, strażacy muszą zdobyć odpowiednie umiejętności i uprawnienia, które można nabyć podczas specjalistycznych szkoleń. W przyszłości, możemy oczekiwać, że bezzałogowe statki powietrzne staną się nieodzownym elementem wyposażenia każdej straży pożarnej.

Źródła

  1. https://wiadomosci.ox.pl/drony-w-pracy-strazaka,85853
  2. https://glos24.pl/dron-nieodlaczny-w-pracy-strazaka-wsparcie-tego-sprzetu-wykorzystywane-jest-coraz-czesciej-video
  3. https://navigate.pl/blog/nie-wyobrazamy-sobie-akcji-poszukiwawczej-bez-wspomagania-bsp-czyli-jak-drony-sprawdzaja-sie-w-dzialaniach-strazy-pozarnej/
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *