Drony nad miastem – Debata w Parlamencie Europejskim

flagi unii europejskiej przed gmachem parlementu europejskiego
Strona główna » News » Drony nad miastem – Debata w Parlamencie Europejskim

W dniu 23 stycznia 2024r., w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat wykorzystania dronów w środowisku miejskim. Czynny udział w wydarzeniu wezmą Członkowie Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

Drony obecnie pełnią kluczową rolę w nowoczesnych technologiach, a ich potencjał w środowisku miejskim jest ogromny. Zważywszy na gęsto zaludnione obszary miejskie, korzystanie z dronów może przynieść liczne korzyści. Właściwe wykorzystanie tych maszyn może przyczynić się do promowania bardziej ekologicznych form transportu towarów i osób, redukcji emisji gazów cieplarnianych, skrócenia czasu dostaw oraz generowania nowych miejsc pracy.

drony nad miastem, plakat

Korzyści i wyzwania związane z dronami w środowisku miejskim:

Ekologiczny transport i redukcja emisji

Drony mogą przyczynić się do bardziej ekologicznego transportu w środowisku miejskim. Powietrzne „bezzałogowe taksówki” mogą zrewolucjonizować sposób przemieszczania osób, zmniejszając liczbę tradycyjnych pojazdów na drogach i tym samym ograniczając emisję gazów cieplarnianych. Ponadto, drony mogą dostarczać towary w sposób bardziej efektywny, skracając czas dostaw i zmniejszając liczbę tradycyjnych pojazdów dostawczych na ulicach zachowując przy tym bezpieczną odległość i ustalony porządek miejski.

Tworzenie nowych miejsc pracy

Rozwój dronów w środowisku miejskim może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy. Branża dronowa rozwija się dynamicznie, a zastosowanie dronów w różnych dziedzinach, takich jak dostawa towarów, inspekcje budynków czy monitoring bezpieczeństwa, otwiera nowe możliwości zatrudnienia. Tworzenie nowych miejsc pracy jest szansą zarówno dla profesjonalistów z branży, jak i dla osób zainteresowanych rozwojem technologii.

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

Wdrożenie dronów w środowisku miejskim wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności są kluczowymi czynnikami, które muszą być uwzględnione przy wdrażaniu tych systemów. Właściwe regulacje i procedury muszą być wprowadzone, aby zapewnić bezpieczne latanie dronem i ochronę prywatności mieszkańców miasta.

Wyzwania regulacyjne i technologiczne

Wdrożenie bezzałogowych systemów do lotów w środowisku miejskim wymaga rozwiązania szeregu wyzwań regulacyjnych i technologicznych. Konieczne jest zaangażowanie liderów branży oraz lokalnych przedstawicieli w rozwiązanie tych problemów.

Kosztowny proces certyfikacji dronów

Liderzy i lokalni przedstawiciele branży dronowej są zaniepokojeni perspektywą kosztownego procesu certyfikacji dronów. Konieczne jest zaangażowanie się w naprawę niedociągnięć regulacyjnych i wskazanie luk technologicznych, infrastrukturalnych, finansowych i kwalifikacyjnych. Przeprowadzenie konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi jest niezbędne, aby ustalić standardowe scenariusze operacji dronowych oraz ograniczenia geograficzne i społeczne.

Akceptacja społeczna

Akceptacja społeczna jest kluczowym czynnikiem, który wymaga dodatkowych strategii normalizacji operacji dronów nad miastami. Konsultacje z mieszkańcami i uwzględnienie ich opinii w procesie wprowadzania dronów do przestrzeni miejskiej są niezwykle istotne. Wprowadzenie odpowiednich regulacji i procedur może przyczynić się do zwiększenia zaufania społecznego i akceptacji dronów jako części środowiska miejskiego.

Sytuacja militarna i polityczna

Przy wdrażaniu dronów w środowisku miejskim należy również wziąć pod uwagę sytuację militarną i polityczną poszczególnych regionów Europy. W przypadku obszarów graniczących z terenami militarnymi, konieczne jest uwzględnienie specjalnych zasad i procedur, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji dronowych.

Debata w Parlamencie Europejskim

W dniu 23 stycznia 2024r. odbędzie się debata na temat wykorzystania dronów w środowisku miejskim, zorganizowana w Parlamencie Europejskim przez posła Jana Olbrychta, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego URBAN Intergroup. Wśród zaproszonych gości na debatę znajduje się Luc Tytgat, pełniący obecnie obowiązki Dyrektora Zarządzającego EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego). W dyskusji wezmą udział również przedstawiciele branży dronowej oraz władz lokalnych, takie jak Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Justyna Siekierczak i Mariusz Naumienko, członkowie Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych (PISB). Ponadto, w gronie uczestników znaleźli się Marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl, oraz przewodniczący Komitetu Regionów, a także Vassilis Agouridas z UIC2 (The Urban-Air-Mobility Initiative Cities Community, pol.: Inicjatywa Miejska Mobilności Powietrznej). Debata będzie okazją do omówienia różnych aspektów związanych z perspektywami i wyzwaniami korzystania z dronów w kontekście miejskim.

Z dużym zainteresowaniem oczekujemy wystąpień Pana Luc’a Tytgat – Dyrektora Zarządzającego EASA oraz Pani Magdy Kopczyńskiej, Dyrektor Generalnej, DG Move, Komisji Europejskiej.

Debata jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z szerokim wdrożeniem dronów do lotów w środowisku miejskim rozpocznie się o godzinie 14:00 w budynku Altiero Spinellego i potrwa do godziny 16:00.

Aby wziąć udział, zachęcamy do rejestracji poprzez link: https://lnkd.in/ezznGvma.

Dodatkowo mamy przyjemność informować, że do dnia 17 stycznia istnieje możliwość przesyłania sugestii oraz odpowiedzi na pytanie stanowiące temat przewodni debaty: „Jak skutecznie wykorzystać szansę na powszechne wprowadzenie dronów do lotów w środowisku miejskim?”

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z zespołem organizacyjnym, korzystając z adresu e-mail: zuzannaewa.tatara@europarl.europa.eu. Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji i dzielenia się swoimi cennymi spostrzeżeniami.

PLAN WYDARZENIA

14:00 Otwarcie – Jan Olbrycht – Członek Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący URBAN Intergroup

14:05 Localne and regionalne doświadczenia:

  • Kazimierz Karolczak, Prezes Zarządu GZM Metropolis, Polska
  • Justyna Siekierczak, Mariusz Naumienko – Członkowie Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
  • Ivo Cré, Dyrektor ds. Polityki i Projektów, POLIS
  • Zastępca burmistrza Paryża, TBC
  • Q&A-pytania, dyskusja

14:50 Segment polityki

  • Karima Delli MEP, Przewodniczący Komisji Transportu i Turystyki, TBC
  • Luc Tytgat, Pełniący obowiązki dyrektora wykonawczego Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej
  • Magda Kopczyńska, Dyrektor Generalny, DG Move, Komisja Europejska
  • Q&A – pytania, dyskusja

15:50 Podsumowanie – Jan Olbrycht MEP, President of the URBAN Intergroup

dron lecący nad katedrą na tle niebieskiego nieba

Podsumowanie

Wykorzystanie dronów w środowisku miejskim ma potencjał do przyniesienia licznych korzyści, takich jak ekologiczny transport, redukcja emisji gazów cieplarnianych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie efektywności dostaw. Jednak wdrożenie dronów wiąże się również z wyzwaniami regulacyjnymi, technologicznymi i społecznymi. Konieczne jest zaangażowanie liderów branży oraz konsultacje z mieszkańcami, aby znaleźć optymalne rozwiązania i wykorzystać potencjał dronów nad miastem. Debata w Parlamencie Europejskim stanowi ważny krok w tym procesie i daje możliwość dyskusji na ten temat.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *