W dniach 9-10 kwietnia 2024r., na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się II Kongres Antyterrorystyczny. W tym roku, dyskusje toczyły się w formule międzynarodowej, z aktywną partycypacją ekspertów NATO, instytucji związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz przedstawicieli rządu i administracji lokalnej.

Kongres zgromadził setki uczestników ośrodków naukowych i eksperckich, instytucji bezpieczeństwa, sektora ochrony i zabezpieczeń technicznych, a także obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

PISB podczas kongresu antyterrorystycznego
II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny

Przedstawiciel Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych przeprowadził prezentację pt.: „Wykorzystanie systemów bezzałogowych w potencjalnych atakach terrorystycznych na infrastrukturę krytyczną”.

Izba pełniła także rolę Merytorycznego Partnera Kongresu.

Kongres Antyterrorystyczny
Przedstawiciel PISB – Robert Fintak

Zapraszamy do kontaktu!

Polska Izba Systemów Bezzałogowych

uavforrail

UAVforRail to „Innowacyjny, Automatyczny System Monitorowania Stanu Infrastruktury Kolejowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i bezzałogowych statków powietrznych”.

Głównym celem projektu jest dostarczenie systemu automatycznego wykrywania usterek oraz potencjalnego zagrożenia na torach kolejowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez OBLot – Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej. W projekcie udział bierze NCBR-PLK PKP S.A.

Więcej informacji o tym projekcie przeczytacie tutaj:

 • https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/kolejny-projekt-badawczy-realizowany-w-oblot

Zapraszamy do współpracy!

Firma realizująca dostawy jedzenia online – Foodora – nawiązała współpracę z Tele2 w celu uruchomienia dostaw jedzenia w Szwecji za pomocą dronów wyposażonych w technologię IoT i 5G.

Dostawy będą, o ile to możliwe, dokonywane bezpośrednio do posesji lub ogrodów klientów. Usługa ta rozpocznie się w maju w Värmdö, a planowane jest rozszerzenie jej na kolejne lokalizacje w całej Szwecji, jak podano w oświadczeniu firm.

Zaawansowane drony zostały opracowane przez Aerit, lidera technologicznego w branży dronów. Znane jako Foodora Air, są one zintegrowane z platformą technologiczną Foodora. Tele2 zapewni ciągłe połączenie dla dronów na bazie technologii 5G, IoT.

Drony mają zasięg 21 kilometrów i emitują 2 gramy dwutlenku węgla na kilometr, co stanowi znaczną różnicę w porównaniu do tradycyjnych pojazdów dostawczych z silnikiem benzynowym lub dieslowskim, które emitują odpowiednio 143 i 110 gramów dwutlenku węgla na kilometr.

Stefan Trampus, Wiceprezes ds. Biznesowych Tele2, powiedział: „Technologia i łączność mają potencjał do przełamania wielu ograniczeń, które obecnie istnieją w obszarach wiejskich, gdzie dostęp do różnych usług i produktów jest ograniczony”.

Ciekawi jesteśmy pierwszych doświadczeń klientów. Mieszkasz w Värmdö? Napisz do nas, jak zamówisz pierwszą pizzę z dostawą dronem.

źródło: https://seamlessxtra.com/foodora-and-tele2-launch-food-delivery-with-connected-drones-in-sweden/

konferencja PISB
Strona główna » News » Strona 3

Polska Izba Systemów Bezzałogowych ma zaszczyt objąć Patronatem Honorowym Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 organizowanym przez Związek Banków Polskich.

Zapraszamy na wydarzenie:

Hotel Novotel Warszawa Airport | 27-28 marca 2024 r.


Forum obejmie następujące tematy:

 • Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy
  – czy potrafią się dogadać?
 • Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
 • Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
 • Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
 • Przyszłość unijnego rolnictwa i dostępu do kapitału dla agrobiznesu
 • Partnerzy rolnika w programach publicznych

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 skupi się na najważniejszych aspektach współpracy między agrobiznesem a bankami w dynamicznym kontekście obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań. Forum stanowi wyjątkową okazję dla liderów agrobiznesu, przedstawicieli sektora bankowego oraz ekspertów w dziedzinie rozwoju gospodarczego, lokalnego, finansowego i technologicznego do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Celem jest stworzenie przestrzeni do konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Pobierz program konferencji: 

https://konferencje.bank.pl/wp-content/uploads/2024/02/Program_Forum-Finansowania-Agrobiznesu-2024.pdf


Zarejestruj się: https://konferencje.bank.pl/konferencje/forum-finansowania-agrobiznesu-2024/

konferencja o dronach

„Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia” – już 20 marca 2024 r. organizowana jest IX edycja konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Jeśli zarejestrujesz się do 15 marca 2024 roku – wejdziesz za darmo!

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

dron nad miastem
pisb.pl
operator drona

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) stają się coraz bardziej popularnym narzędziem dla straży pożarnej na całym świecie. Stanowią one coraz większy potencjał w pomocy strażakom w ich codziennych operacjach ratowniczych.

Drony prawdopodobnie przyczynią się do dużych zmian w straży pożarnej. Pomimo rosnących przykładów sposobów ich wykorzystania przez straż pożarną, obecnie systemy bezzałogowe zasadniczo wykorzystywane są do monitorowania i nadzoru. W tym sensie drony oferują doskonałą okazję do oceny informacji ze znaczących incydentów i wydarzeń na dużą skalę, które mogą zapewnić dowódcy zdarzenia dodatkowe wsparcie w ocenie sytuacyji.

dron podczas imprezy droniada, lecący nad ziemią

Metody wykorzystania dronów przez straż pożarną

Działania poszukiwawcze

Działania poszukiwawcze, najczęściej prowadzone są na terenach leśnych, polach, nieużytkach, torfowiskach lub terenach bagnistych i ukierunkowane są na poszukiwanie osób. Rozpiętość i duża powierzchnia tych terenów powodują, że przeszukiwanie przez ratowników na ziemi wymaga czasu. Natomiast tereny bagniste ze względu na swój charakter nie pozwalają na bezpieczne działania naziemne. Dlatego w przypadku poszukiwań na wymienionych terenach drony okazują się idealnym narzędziem do poszukiwań.

Zdarzenia budowlane

Zdarzenia o charakterze budowlanym czyli zawalenia budynków, trzęsienia ziemi, itp. ze względu na możliwe niebezpieczeństwa spowodowane dalszym zawaleniem się obiektu lub niestabilnością gruntu, pozwalają na podobne zastosowanie dronów jak w przypadku działań poszukiwawczych.

Pożary

Ta kategoria zdarzeń również pozwala na wykorzystanie dronów, szczególnie do oceny sytuacji pożarowej oraz ciągłego nadzorowania działań. Należy jednak mieć na uwadze, że pożar może być w budynku lub na obszarze otwartym (lasy, składowiska), co może wpływać na specyfikę techniczną drona, który będzie odpowiedni do danego zastosowania.

Szkolenia do uprawnień dronowych

Zakup drona to jedno, ale legalne i bezpieczne wykorzystanie go w działaniach straży pożarnej wymaga odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Szkolenia z zakresu obsługi UAV umożliwiają nabywanie niezbędnych umiejętności i wiedzy.

Szkolenie NSTS-01

Szkolenie NSTS-01 to podstawowy kurs dla przyszłych operatorów dronów. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zasad bezpiecznego pilotowania UAV, przepisów prawnych oraz technicznych aspektów obsługi dronów.

Szkolenie NSTS-02

Szkolenie NSTS-02 to bardziej zaawansowany kurs, skierowany do osób, które już posiadają podstawowe umiejętności z zakresu obsługi dronów. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zaawansowanych technik pilotowania, planowania misji oraz zarządzania ryzykiem.

Szkolenie NSTS-06 Operator Drona Ratowniczego

Pakiet szkoleń NSTS-06 jest rozszerzony o szkolenie z zakresu Search And Rescue oraz Termowizji. Dzięki zdobyciu odpowiednich uprawnień możliwe są operacje ratunkowe przy wykorzystaniu najnowszych statków bezzałogowych.

operator drona

Podsumowanie

Jak widać, bezzałogowe statki powietrzne mają ogromny potencjał w kontekście działalności straży pożarnej. Drony mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności działań straży pożarnej, zarówno podczas działań ratowniczych, jak i prewencyjnych. Jednak, aby w pełni wykorzystać możliwości dronów, strażacy muszą zdobyć odpowiednie umiejętności i uprawnienia, które można nabyć podczas specjalistycznych szkoleń. W przyszłości, możemy oczekiwać, że bezzałogowe statki powietrzne staną się nieodzownym elementem wyposażenia każdej straży pożarnej.

Źródła

 1. https://wiadomosci.ox.pl/drony-w-pracy-strazaka,85853
 2. https://glos24.pl/dron-nieodlaczny-w-pracy-strazaka-wsparcie-tego-sprzetu-wykorzystywane-jest-coraz-czesciej-video
 3. https://navigate.pl/blog/nie-wyobrazamy-sobie-akcji-poszukiwawczej-bez-wspomagania-bsp-czyli-jak-drony-sprawdzaja-sie-w-dzialaniach-strazy-pozarnej/