Walne Zgromadzenie

,

Warszawa 14 kwietnia 2023

Zarząd Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 000068720, zaprasza swoich członków na Walne Zgromadzenie,

które odbędzie się:

w dniu 14 kwietnia 2023 r., o godz. 11:00, w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, Warszawa,

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia godz. 11.00
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Podsumowanie dotychczasowej działalności Izby;
  5. Podjęcie uchwał min.: zatwierdzenia bilansów, składu członków zarządu, wysokości składek członkowskich, innych.
  6. Omówienie spraw bieżących;
  7. Omówienie planów na najbliższe miesiące;
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia godz. 14.00
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *