Tag Archive for: dron pływający

dron pływający w porcie Gdynia

Drony kojarzą się głównie z latającymi systemami bezzałogowymi. Tymczasem są drony, które latają, takie które pływają, a także systemy podwodne. W Porcie Gdynia zakończyła się właśnie dwuletnia część projektu badawczo-rozwojowego z wykorzystaniem dronów pływajacych. Weryfikowano ich zastosowanie do badań portowych akwenów.

Dron pływający, przedmiot badań

Projekt „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”, prowadzony był od 2021 roku. W ramach badań przeprowadzono siedem sesji badawczych. Wykorzystano do tego celu zdalnie sterowany dron pływający. Jego zadaniem było pobieranie próbek wod, a także osadów dennych. Ponadto urządzenie wykonywało pomiary barymetryczne i badania sonarowe dna morskiego.

dron pływający w porcie Gdynia
Foto: GospodarkaMorska.pl

Pierwsze wyniki projektu

Na podstawie danych i próbek zebranych przez dron pływający, opracowany został profil fizyko-chemiczny wód portowych. Celem projektu był potwierdzenie, czy przy tego typu zadaniach możliwe i efektywne jest wykorzystanie tego typu jednoski bezzałogowej. Do tej pory, badani tego typu prowadzone były przez jednostki załogowe. Projekt trwał będzie do roku 2024.

Inicjatorzy badania chcą wykazać, że batymetria prowadzona za pomocą drona jest tak samo precyzyjna, a bardziej efektywna niż ta wykonywana przez jednostki załogowe.

Program badań za pomocą dronów pływających

Projekt realizowany jest w ramach programu POLNOR 2019 Call. Został on ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W zespole projektowym pracują eksperci i naukowcy i szerokich specjalizacjach i doświadczeniu.

Liderem powstałego konsorcjum jest Port Gdynia. Pozostali partnerzy to Politechnika Gdańska, Norwegian Institute of Water Research, Uniwersytet Morski w Gdyni i firma Miros AS.

Z dużym zainteresowaniem będziemy przyglądać się kolejnym efektom działań grupy projektowej.

(informacja dzięki uprzejmości www.drontech-poland.com )